Legal Square integration

About Legal Square

Het futuristische dossierbeheersysteem voor moderne advocaten, gerechtsdeurwaarders en credit controllers.

Legal Square wordt gebruikt als intern dossierbeheersysteem en als portaal. Meerdere BEL20 en Top 100 bedrijven gebruiken Legal Square om digitaal samen te werken met hun advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Legal Square integration screenshots

Ready to get started?

Combine different APIs and products with your banking data to automate your financial flows in minutes.

Contact Us