OakTree integration

About OakTree

OakSoft levert voor de verhuurbranche een totaal ERP pakket inclusief Financiële administratie. Onze gebruikers zijn werkzaam in de evenementenwereld, materiaal- en gereedschappenverhuur.

Integratie

Met de PONTO integratie worden actuele banksaldi gekoppeld aan de bankrekeningen binnen OakTree Finance en de mutaties toegevoegd aan de digitale inbox. Middels automatische herkenning worden zo veel mogelijk mutaties automatisch gematched en geboekt in het grootboek.

Bent u gebruiker van OakTree Rent en Finance? Neem dan contact op met OakSoft en wij laten u zien hoe u binnen enkele minuten de integratie met PONTO activeert voor uw eigen bankrekeningen.

OakTree integration screenshots

Ready to get started?

Combine different APIs and products with your banking data to automate your financial flows in minutes.

Contact Us